Justis voert de Garantstellingsregeling curatoren (GSR) uit. Hiermee helpt Justis curatoren bij hun onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en/of faillissementspauliana bij faillissementen. De afgelopen tijd zijn diverse successen geboekt doordat curatoren die een beroep deden op de Garantstellingsregeling procedures succesvol afrondden of schikkingen troffen.

De Garantstellingsregeling is een belangrijk instrument waarmee onderzoek naar insolventiefraude uitgevoerd kan worden. Wanneer een bedrijf failliet gaat, stelt de rechter een curator aan. Die onderzoekt vervolgens de oorzaak van het faillissement en of dat komt door onbehoorlijk bestuur. Hieronder lichten we drie verschillende casussen toe waarbij het onderzoek van een curator binnen de Garantstellingsregeling recentelijk succesvol is afgerond.

Bouwbedrijf stelt belangen familie veilig

Bij een bedrijf voor personeel in de bouw deed een curator onderzoek en heeft hij uitgebreid gesproken met familieleden. Dat bood sterke aanwijzingen dat er door het bedrijf doelbewust en doelgericht naar het faillissement is toegewerkt, waarbij met name de belangen van de familie van de bestuurder zijn veiliggesteld. In overleg met en met toestemming van de rechter-commissaris heeft dit uiteindelijk geleid tot een vaststellingsovereenkomst met de betrokkenen. Er is een bedrag van € 200.000 betaald aan de boedel tegen finale kwijting over en weer.

Exploitant van onroerend goed schikt voor € 100.000,-

Een holdingmaatschappij die onroerend goed exploiteerde heeft een schikking getroffen voor € 100.000,-. Na vermoedens dat de bestuurder wanbeleid heeft gevoerd en paulianeus heeft gehandeld is vooronderzoek verricht naar de administraties van de gefailleerden en verkooptransacties, waarna de schikking getroffen is.

Vervoersbedrijf treft schikking na verhogingsverzoek

Bij onderzoek naar een vervoersbedrijf merkte de curator een derde partij aan als medebeleidsbepaler en kon op basis daarvan deze partij aansprakelijk stellen. Het verhaalsonderzoek zag met name op het opvragen van informatie van de Belastingdienst. Het vooronderzoek zag op het reageren op de reactie van de aangesproken partij en het eventueel treffen van een minnelijke regeling. Toen bleek dat een minnelijke regeling er niet in zat, is er een verhogingsverzoek ingediend om een procedure te kunnen starten. Tijdens de procedure is er een schikking bereikt ad. € 225.000,-.

©2024 Kennisplatform Insolventiefraude | Webdesign: Cornelissen.Marketing

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?