Jaarcongres Kennisplatform Faillissementsfraude 2022

Dinsdag 17 mei 2022

5 jaar Fraudepijler in de praktijk

Inhoud

Tijdens dit interactieve congres worden tussen curatoren, rechters, medewerkers van de politie, FIOD, OM, belastingdienst, UWV, KvK, bankmedewerkers, notarissen en (forensische) accountants op het spreekgestoelte en in de zaal, ervaringen en verbetervoorstellen uitgewisseld over de toepassing van de Fraudepijler in de praktijk. Aan bod komen onder meer:

 • Wet Versterking Positie Curator
 • Wet Civielrechtelijk Bestuursverbod
 • Wet Herziening Strafbaarstelling Faillissementsfraude

Beleidsplannen worden verkend, waarbij het recente WODC onderzoek naar de veelpleger-aanpak wordt betrokken

Sprekers

 • Willem van Nielen, voorzitter Kennisplatform Faillissementsfraude en advocaat en curator bij Recoup Advocaten
 • Albert van Beek, Landelijk coördinator bestrijding horizontale fraude bij het Openbaar Ministerie, Functioneel Parket
 • Wim Bollen, oud Officier van Justitie Fraudezaken
 • Derk van Geel, advocaat en curator Fort Advocaten, promovendus Rijksuniversiteit Leiden
 • Arpi Karapetian, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen
 • Esther Oppedijk van Veen, advocaat en mediator bij RESOR N.V.
 • Ferry Ortiz Aldana, advocaat en curator bij Recoup Advocaten en promovendus Radboud Universiteit Nijmegen
 • Jaap Timmer, FIOD Zwolle Coördinatiegroep Faillissementsfraude & Coördinator Centraal Meldpunt Faillissementsfraude
 • Mark Bosch, bestuurslid Recofa en rechter commissaris Rechtbank Overijssel
 • William Ploeg, advocaat bij Sturkenboom Advocaten

 

Deelnemeraantal

Maximaal 150.

Kosten

Congresprijs: EUR 599,- excl. BTW

Deelname JIRA-leden, de wetenschap en overheidspartijen tegen gereduceerd tarief ad EUR 250,- excl. BTW

Voornoemde prijs is inclusief:

 • Deelname aan het congres
 • Documentatiemateriaal
 • Koffie (pauzes), lunch, borrel
 • Certificaat van deelname

Extra informatie:

Programma

09.30 – 10.00 uur       Inloop, registratie en koffie

10.00 – 10.15 uur       Opening congres door de dagvoorzitter

Willem van Nielen, dagvoorzitter

10:15 – 10.45 uur       Inleiding: WODC-onderzoek Veelplegers

Sprekers: Wim Bollen en Ferry Ortiz Aldana

10:45 – 11.30 uur       Aanpak Faillissementsfraude 2.0    

Spreker: Albert Van Beek

 • Integrale aanpak van Faillissementsfraude OM/FIOD: beroepsfraudeurs, facilitators en ondermijning kwetsbare sectoren

11:30 – 12.00 uur       Panel- en zaaldiscussie

o.l.v. dagvoorzitter Willem van Nielen

12:00 – 13.00  uur      Lunch

13.00 – 13.45  uur      Wet Herziening Strafbaarstelling Faillissementsfraude

Spreker: Arpi Karapetian

 • Hoe pakken de nieuwe artikelen uit in de praktijk?
 •  In welke situaties wordt zij toegepast en wat blijken de knelpunten?

13.45 – 14.15 uur       Casusbesprekingen Wet Civielrechtelijk Bestuursverbod

Spreker: William Ploeg

 • Rol van de curator – wat zijn de ervaringen met deze wet, in welke situaties wordt zij toegepast en welke verbeteringen zijn aan te brengen?

14:15 – 15.00 uur       Wet Versterking Positie Curator & Wet Civielrechtelijk Bestuursverbod

Spreker: Esther Oppedijk van Veen

 • Rol van de curator – op welke wijze heeft deze wet tot op heden bijgedragen aan de versterking van de positie van de curator en welke dogmatische kanttekeningen en suggesties voor aanpassingen zijn er te maken?

15:00 – 15.15 uur       Panel- en zaaldiscussie

o.l.v. dagvoorzitter Willem van Nielen

15:15 – 15.45 uur       Pauze

15:45 – 16.30 uur       Verhouding FIOD en Curator & Politiebescherming

Sprekers: Jaap Timmer en Derk van Geel

 • Presentatie van de ervaringen met melding en aangiftes sinds inwerkingtreding fraudesignalerende taak curator.
 • Dilemma samenloop bevoegdheden curator en vroegtijdig inzetten opsporing.
 • Dilemma vaststellingsovereenkomst en opheffen faillissement vs opsporingsonderzoek

16:30 – 16.45 uur       Panel- en zaaldiscussie

o.l.v. dagvoorzitter Willem van Nielen

16.45 – 17.00 uur       Nawoord

Mark Bosch

17.00 uur                    Afsluiting, gevolgd door borrel

Locatie

Het congres wordt gehouden in de:

Jaarbeurs
Jaarbeursplein
3521 AL  Utrecht
+31 (0)30 295 58 88
www.jaarbeurs.nl

Tijden

De bijeenkomst duurt van 9.30 – 17.00 uur.

Gedurende de dag vindeneen lunchpauze (12.00 – 13.00 uur) met een buffet, een middag- koffiepauze (15.15 – 15.45 uur) en een afsluitende borrel (17.00 uur) plaats. plaats.

Permanente Opleiding

In het kader van de Permanente Opleiding van de NOvA zijn aan deze bijeenkomst 6 opleidingspunten toegekend.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor onder andere, maar niet uitsluitend:

 • (Strafrecht-) Advocaten
 • Curatoren
 • Leden van toezicht- en opsporingsinstanties, waaronder de Politie enFIOD/Belastingdienst
 • Leden van het Openbaar Ministerie
 • Leden van de zittende magistratuur
 • Rechter-commissarissen
 • Juristen van het Ministerie van V&J
 • Medewerkers (van bijzonder beheer afdelingen) bij banken
 • Bedrijfsjuristen
 • Juridisch medewerkers van de Kamer van Koophandel
 • Juridisch Medewerkers van het UWV
 • Notarissen

Deelnemeraantal

Maximaal 150.

6 PE punten

©2022 Kennisplatform Faillissementsfraude | Webdesign: Cornelissen.Marketing

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?