Over…

Insolventiefraude.nl is een kennisplatform dat tot doel heeft informatieverstrekking en -uitwisseling en kennisuitbreiding ten aanzien van insolventiefraude te faciliteren. Daarnaast draagt het platform bij aan netwerkvergroting en beoogt het bruggen te slaan tussen onder meer curatoren & handhavers en advocatuur & OM.

De doelgroep van het platform bestaat uit partijen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met insolventiefraude, waaronder strafrechtadvocaten, opsporingsambtenaren van politie en FIOD/Belastingdienst, leden van zowel de staande als zittende magistratuur (waaronder RC’s), juristen van het Ministerie van Veiligheid & Justitie, curatoren en forensische accountants. Maar ook: medewerkers van bijzonder beheer afdelingen bij banken, bedrijfsjuristen, fiscalisten, medewerkers van de Kamer van Koophandel, notarissen etc.

Willem van Nielen

Willem van Nielen

Willem van Nielen heeft 20 jaar ervaring in de transactie- en insolventiepraktijk. Als curator zet hij zich in voor de bestrijding van insolventiefraude. In 2017 heeft hij Recoup advocaten opgestart, een kantoor gespecialiseerd in herstructurering, litigation en civiele fraudeaanpak. Het kantoor heeft bijzondere expertise in het terughalen van weggesluisde activa samen met justitie, FIOD en belastingdienst. Willem is medeoprichter van het Haagse fraudespreekuur, en voorzitter van het Kennisplatform Insolventiefraude dat hij in 2015 mede-oprichtte.

Edwin Petterson

Edwin Petterson

Edwin Petterson heeft een achtergrond in het juridisch post academisch onderwijs. Hij gaf jarenlang succesvol leiding aan het Juridisch Post Academisch Onderwijs Bureau van de Vrije Universiteit, en aan Elsevier Juridische Academie. Hij ontwikkelde diverse inhoudelijke cursussen, leergangen en vaardigheids-trainingen en was een van de eerste die elektronische leeromgevingen introduceerde. Over zijn initiatieven is gepubliceerd in het Advocatenblad. Edwin is operationeel directeur van het Kennisplatform Insolventiefraude.

Ferry Ortiz Aldana

Ferry Ortiz Aldana

Ferry Ortiz Aldana heeft als advocaat en curator ruime ervaring in de proces- en insolventiepraktijk, is gespecialiseerd in de aanpak van (grote) fraudefaillissementen en heeft affiniteit met het procederen bij de Ondernemingskamer. Tevens is hij buitenpromovendus bij de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij onderzoek doet naar crediteurenbenadeling in faillissementen. Ferry is de kennismanager van het Kennisplatform Insolventiefraude.

Kennis uitwisseling

De website Insolventiefraude.nl fungeert als spil bij de informatieverstrekking en -uitwisseling. De website ontsluit op onafhankelijke wijze zo veel mogelijk relevante informatie, welke onder meer bestaat uit: jurisprudentie, nieuwsberichten, vakliteratuur, initiatieven en evenementen. In beginsel wordt deze informatie door de redactie geselecteerd. Maar ook bestaat de mogelijkheid tot het insturen van informatie door bezoekers van de website.

Kennisvergroting

Ter bevordering van de deskundigheid ten aanzien van insolventiefraude zullen (regionaal) cursussen worden aangeboden en zal jaarlijks een (landelijk) congres worden georganiseerd.

Daarnaast is een (geaccrediteerde) Specialisatieopleidingen Insolventiefraude opgezet voor de doelgroep van dit platform.

Platform

Ter vergroting van het netwerk van insolventiefraude worden op regionaal niveau regelmatig informele (inhouse) netwerkbijeenkomsten gehouden waar inzichten, kennis en vaardigheden onderling uitgewisseld kunnen worden.

Bruggen slaan

Het kennisplatform beoogt bruggen te slaan tussen de verschillende disciplines die vaak in praktijk tegenover elkaar staan. Dit onder meer door daarop gerichte cursussen, netwerkbijeenkomsten en debatbijeenkomsten te organiseren.

©2024 Kennisplatform Insolventiefraude | Webdesign: Cornelissen.Marketing

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?