Specialisatieopleiding 2020-2021

Bij de aanpak van insolventiefraude zijn verschillende stakeholders betrokken, waaronder curatoren, rechter(s)(-commissarissen), medewerkers van de Politie, medewerkers van de Belastingdienst en FIOD, Officieren van Justitie en parketsecretarissen van het Openbaar Ministerie, (beleids)medewerkers van het Ministerie van Justitie & Veiligheid, strafrechtadvocaten, forensische accountants, medewerkers van banken, medewerkers van het UWV en notarissen. Zij werken integraal samen bij de aanpak van insolventiefraude.

Het doel van deze specialisatieopleiding is het bevorderen van deze integrale aanpak van insolventiefraude en het faciliteren van de samenwerking tussen de verschillende stakeholders.

De zes bijeenkomsten waaruit de opleiding bestaat worden verzorgd door gerenommeerde sprekers uit verschillende disciplines en vakgebieden met oog voor zowel nationale als internationale aspecten. Tijdens de opleiding is duidelijke aandacht voor de rechtspraktijk. De specialisatieopleiding gaat uit van een nauwe verbondenheid met het werkveld en voorziet in het geven van praktische tips en wenken.

Naast het vergroten van de kennis en kunde op het gebied van insolventiefraude bestaat gedurende de opleiding voldoende ruimte voor kennisuitwisseling tussen de stakeholders en het uitbreiden van netwerken.

Tijdens de specialisatieopleiding staan de navolgende hoofdthema’s centraal:

 • Strafrechtelijke opsporing, handhaving & vervolging van insolventiefraude

 • Civielrechtelijke mogelijkheden voor de aanpak van insolventiefraude & middelen van de curator

 • Internationale verhaalsmogelijkheden bij insolventiefraude

 • Fiscaalrechtelijke aspecten & de rol van de fiscus en FIOD bij de aanpak van insolventiefraude

 • Informatie-uitwisseling & samenwerking tussen publieke en publiek private partijen

Deze hoofdthema’s worden in een zestal bijeenkomsten van de opleiding verder uitgediept.

Cursusleider: Willem van Nielen, advocaat en curator.

Kosten

 • Regulier tarief: EUR 3.295,- excl. BTW

 • Tarief voor medewerkers van de overheid: EUR 2.975,- excl. BTW

Vroegboekkorting: indien je nu inschrijft voor de opleiding wordt een korting van 10% aangeboden.

* Aanmelden als lid van Kennisplatform Insolventiefraude kan kosteloos via onze website.

Voornoemde prijs is inclusief:

 • Deelname aan de opleiding à 6 bijeenkomsten

 • Cursusmateriaal

 • Deelname aan het schriftelijk examen e het certificaat.

Is er vanuit uw organisatie interesse in deelname van meerdere personen aan de opleiding? Neem dan contact met ons op.

Praktische informatie

Locatie

De Specialisatieopleiding wordt gehouden in het Centrum van Den Haag, op onze cursuslocatie aan de Koninginnegracht 60. Deze locatie is op loopafstand van Station Den Haag Centraal.

Tijden

De bijeenkomsten duren van 9.30 – 17.00 uur.

Gedurende de opleidingsdagen vindt in de ochtend (11.00 – 11.15 uur) en middag een (15.15 – 15.30 uur) koffiepauze plaats. Tijdens de lunchpauze (12.45 – 13.45 uur) worden belegde broodjes geserveerd.

Lees hier meer over uw voorbereiding voor de cursus. Voor inhoudelijke vragen: Willem van Nielen (cursusleider) wvannielen@recoup.nl

Docenten

De onderstaande personen delen hun kennis binnen het kader van de Specialisatieopleiding:

 • Martijn de Bakker, Operationeel specialist C, Politie Eenheid Den Haag

 • Albert van Beek, Landelijk coördinator bestrijding horizontale fraude bij het Openbaar Ministerie, Functioneel Parket

 • Ferry Ortiz Aldana, Advocaat bij Recoup Advocaten en promovendus Onderzoekscentrum Onderneming & Recht

 • Joyce Boonstra-Verhaert, BijzonderStrafrecht advocaat

 • Mark Bosch, Voorzitter Team Toezicht Rechtbank Overijssel & Recofa

 • Edwin Duijn, Projectleider – Relatiemanager Financieel Economische Criminaliteit, Nationale Politie

 • Arie van Eijsden, Belastingdienst senior beleidsmedewerker bij het cluster Fiscaliteit

 • Robert Helder, Notaris en coördinator notarieel recht Universiteit Utrecht

 • Jeroen Hennekam, Internationaal strafrechtelijk juridisch adviseur Functioneel Parket Amsterdam

 • Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma, Advocaat-partner bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen

 • Medewerker van TRACK, Dienst Justis, Ministerie van Justitie & Veiligheid

 • Willem van Nielen, Advocaat & partner bij Recoup Advocaten en Voorzitter Kennisplatform Insolventiefraude

 • Cathalijne van der Plas, Counsel bij Florent en universitair docent Internationaal Privaatrecht ben aan de UvA en lid van FraudNet

 • Jaap Timmer, FIOD Zwolle Coördinatiegroep Insolventiefraude & Coördinator Centraal Meldpunt Insolventiefraude

 • Inge-Lisa Toxopeus – de Vries, Forensisch accountant bij Hermes Advisory

 • Prof. dr. Michael Veder, hoogleraar Burgerlijk recht (Insolventierecht), verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Hij is tevens adviseur van het Amsterdamse advocatenkantoor RESOR N.V.

 • Gonda van der Wulp, Landelijk officier van justitie insolventiefraude bij het Openbaar Ministerie, Functioneel Parket

 • En vele anderen…

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor academisch geschoolde juristen, zoals
 • Advocaten
 • Curatoren
 • Leden van het Openbaar Ministerie
 • Leden van de zittende magistratuur
 • Rechter-commissarissen
 • Leden van toezicht- en opsporingsinstanties, waaronder de Politie en FIOD
 • Medewerkers van de Belastingdienst
 • Medewerkers (van bijzonder beheer afdelingen) bij banken
 • Bedrijfsjuristen
 • Fiscalisten
 • Medewerkers van de Kamer van Koophandel
 • Medewerkers van het UWV
 • Notarissen

De organisatie behoudt zich het recht voor om de inschrijving aan de opleiding voor dit jaar te sluiten, teneinde de groep deelnemers te beperken om de interactie te optimalsiseren.

Voorbereiding

De ervaring leert dat iedere opleidingsdag ongeveer 4-6 uur voorbereidingstijd vergt.

Deelnemers ontvangen een aantal weken voorafgaand aan iedere bijeenkomst een syllabus met relevante literatuur, wetgeving en jurisprudentie.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij dit materiaal bestuderen en de bijeenkomsten schriftelijk voorbereiden. Deze voorbereiding bestaat uit het beantwoorden van voorafgaand aan de bijeenkomst – verstrekte opdrachten die worden behandeld. Het doel van een dergelijke intensieve voorbereiding is het optimaliseren van het rendement van de cursus.

In tegenstelling tot eerdere jaren wordt de opleiding niet afgesloten met een examen.

Studiemateriaal 2020

Na inschrijving voor de specialisatieopleiding ontvangen de deelnemers de toegangscode tot de pagina met het cursusmateriaal. Ook na voltooiing van de specialisatieopleiding blijven de syllabi, presentaties en aanvullende materiaal op deze manier opvraagbaar.

Certificaat

Na afloop van de Specialisatieopleiding wordt een certificaat uitgereikt aan de deelnemers die minimaal 5 van de 6 bijeenkomsten in zijn geheel hebben bijgewoond en 5 van de 6 opdrachten voldoende hebben gemaakt. Op het certificaat wordt aangetekend welke onderdelen zijn gevolgd.

Er wordt naar gestreefd dat gedurende iedere editie van de opleiding vertegenwoordigers vanuit alle stakeholders deelnemen aan de opleiding. Dit om het delen van informatie en kennis zoveel mogelijk te optimaliseren.

Bijeenkomsten 20/21

De opleiding is opgedeeld in een zestal bijeenkomst die duren van 9.30 – 17.00 uur en gehouden worden in het centrum van Den Haag.

Tijdens iedere bijeenkomst staan een of meerdere stakeholders centraal die vanuit hun perspectief kennis delen en discussie entameren.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de exacte bijeenkomsten. Klik op de titel voor meer informatie.

 • Bijeenkomst 1 – Vrijdag 17 april 2020
  Introductie Insolventiefraude (online)

 • Bijeenkomst 2 – Vrijdag 15 mei 2020
  Red flags, fraude indicatoren, administratie onderzoek & data-analyse bij insolventiefraude (online)

 • Bijeenkomst 3 – Vrijdag 19 juni 2020
  Civielrechtelijke mogelijkheden voor de aanpak van insolventiefraude & middelen van de curator (online)

 • Bijeenkomst 4 – Vrijdag 4 september 2020
  Bankbreukdelicten, complexe insolventiefraudezaken & informatie-uitwisseling (fysiek & online)

 • Vervolg bijeenkomst 3 – Dinsdag 27 oktober 2020

  Civielrechtelijke mogelijkheden voor de aanpak van insolventiefraude & middelen van de curator (online)

 • Bijeenkomst 5 – Vrijdag 2 oktober 2020
  Fiscale aspecten & De rol van de FIOD / Belastingdienst (online)

 • Bijeenkomst 6 – Vrijdag 20 november 2020
  Internationale verhaalsmogelijkheden & asset tracing bij insolventiefraude

©2024 Kennisplatform Insolventiefraude | Webdesign: Cornelissen.Marketing

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?