Introductie Faillissementsfraude

Donderdag 16 september 2021

Programma

Tijdens deze bijeenkomst zal het doel van de opleiding, het bevorderen van de integrale aanpak van faillissementsfraude en het faciliteren van de samenwerking tussen de verschillende stakeholders, worden toegelicht. Daartoe zal eerst via een kennismakingsronde van de deelnemers worden geïnventariseerd welke ervaringen de deelnemers vanuit de verschillende stakeholders hebben met de integrale aanpak van en samenwerking in het kader van faillissementsfraude en welke knelpunten zij hierbij tegenkomen.

Hierna volgt de strafrechtelijke aanpak van deze vorm van fraude, waarin de rol van het Openbaar Ministerie bij faillissementsfraude wordt toelicht. Ingegaan wordt op het handhavingsbeleid en de aanpak van faillissementsfraude door arrondissementsparketten en het Functioneel Parket. Bovendien wordt aangegeven waar een zaak aan dient te voldoen om opgepakt te worden door het OM.

In navolging hiervan komt vanuit de politie de aanpak van eenvoudige faillissementsfraude aan bod en de rol die de politie kan hebben bij het geven van ondersteuning aan de verschil-lende stakeholders, in het bijzonder de curator. Aandacht wordt besteed aan wat curatoren van de politie kunnen verwachten en op welke wijze zij de politie hiervoor kunnen benaderen.

Ook zal de organisatie van de politie, inclusief de wijze van intake en weging en de rol van de frontoffices fraude financieel, ter sprake komen. Afgesloten wordt met een bijdrage over de specifieke rol die TRACK, onderdeel van Dienst Justis van het Ministerie van Justitie & Veiligheid speelt op het terrein van faillissements-fraude.

Voorbereiding

De ervaring leert dat de cursus ongeveer 4 tot 6 uur voorbereidingstijd vergt.

Deelnemers ontvangen een aantal weken voorafgaand aan iedere bijeenkomst een syllabus met relevante literatuur, wetgeving en jurisprudentie.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij dit materiaal bestuderen en de bijeenkomsten schriftelijk voorbereiden. Deze voorbereiding bestaat uit het beantwoorden van voorafgaand aan de bijeenkomst – verstrekte opdrachten die worden behandeld. Het doel van een dergelijke intensieve voorbereiding is het optimaliseren van het rendement van de cursus.

Certificaat

Na afloop van de cursus wordt een certificaat uitgereikt aan de deelnemers die de cursus hebben bijgewoond en de opdracht voldoende hebben gemaakt.

Er wordt naar gestreefd dat bij de cursus vertegenwoordigers vanuit alle stakeholders deelnemen aan de opleiding. Dit om het delen van informatie en kennis zoveel mogelijk te optimaliseren.

Kosten

Cursusprijs: € 799,- excl. BTW (€ 599,- met vroegboekkorting)

* Is er vanuit uw organisatie interesse in deelname van meerdere personen aan de opleiding? Neem dan contact met ons op om een gunstige combi-deal af te sluiten.

** Aanmelden als abonnee van Kennisplatform Faillissementsfraude kan kosteloos via onze website.

Voornoemde prijs is inclusief:

 • Deelname aan de cursus;
 • Cursusmateriaal;
 • Beoordeling van de opdracht;
 • Logistiek (zaal en catering);
 • Certificaat van deelname.

Extra informatie:

Locatie

De Specialisatieopleiding wordt gehouden in ‘Space to Create‘ Stationsplein 90, 35 11 ED Utrecht. Dit is op loopafstand van het Centraal Station en diverse parkeergarages.

Tijden

De bijeenkomst duurt van 9.30 – 17.00 uur.

Gedurende de dag vindt in de ochtend (11.00 – 11.15 uur) en middag een (15.15 – 15.30 uur) koffiepauze plaats. Tijdens de lunchpauze (12.45 – 13.45 uur) worden belegde broodjes geserveerd.

Permanente Opleiding

In het kader van de Permanente Opleiding van de NOvA zijn voor deze Specialisatie Opleiding 6 opleidingspunten aangevraagd.

Docenten

 • Willem van Nielen, Advocaat & partner bij Recoup Advocaten en Voorzitter Kennisplatform Faillissementsfraude;
 • Albert van Beek, Landelijk coördinator bestrijding horizontale fraude bij het Openbaar Ministerie, Functioneel Parket;
 • Edwin Duijn, Projectleider – Relatiemanager Financieel Economische Criminaliteit, Nationale Politie;
 • Medewerkers van Afdeling TRACK (Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving) van Dienst Justis.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor academisch geschoolde juristen, zoals
 • Advocaten
 • Curatoren
 • Leden van het Openbaar Ministerie
 • Leden van de zittende magistratuur
 • Rechter-commissarissen
 • Leden van toezicht- en opsporingsinstanties, waaronder de Politie en FIOD
 • Medewerkers van de Belastingdienst
 • Medewerkers (van bijzonder beheer afdelingen) bij banken
 • Bedrijfsjuristen
 • Fiscalisten
 • Medewerkers van de Kamer van Koophandel
 • Medewerkers van het UWV
 • Notarissen

De organisatie behoudt zich het recht voor om de inschrijving aan de opleiding voor dit jaar te sluiten, teneinde de groep deelnemers te beperken om de interactie te optimalsiseren.

©2023 Kennisplatform Faillissementsfraude | Webdesign: Cornelissen.Marketing

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?